Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Czas na zmiany metamorfoza

« 1 z 5 »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej rozpoczął 4 listopada 2014r. realizację projektu finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. ,,Czas na zmiany metamorfoza” z programu skierowanego do rodzin z problemem uzależnień i przemocy mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

Celem głównym projekty OPS w Nysie jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Kobiet doświadczających przemocy i zagrożonych przemocą  w rodzinie.
W projekcie bierze udział 10 kobiet z gminy Nysa.

Praca z uczestniczkami projektu, przebiegać będzie w ramach następujących obszarów:

  • warsztaty z psychologiem
  • spotkania indywidualne z psychologiem
  • warsztaty z doradcą zawodowym
  • warsztaty aktywność sportowej ( fitness, siłownia , Nordic Walking)
  • szkolenie z samoobrony
  • usługa (kosmetyczno-fryzjerska)
  • sesja zdjęciowa – metamorfoza
  • konsultacje indywidualne z Radcą Prawnym

Warsztaty KIS będą łączyły metody i perspektywy różnych kierunków rozwojowych, to holistyczne spostrzeganie człowieka jako integralnej całości. Działania nasze będą szczególnie ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji z zakresu zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem jak również zwiększenia szansy na podjęcie aktywności zawodowej, oraz wypracowanie technik skutecznej ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej będą jednocześnie stanowiły grupę wsparcia. Podobne przeżycia, oraz świadomość że nie jest się pozostawioną samemu , pomoże w przyszłości radzić sobie w sytuacji, która wydawałaby się bez wyjścia.