Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Droga do aktywności zawodowej

W dniach od 16.09.2014r do 18.09.2014r w Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty grupowe w ramach współpracy z PUP w Nysie skierowane do 15 uczestników programu specjalnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pn. ,,Droga do aktywności zawodowej”, którego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy. Zajęcia były prowadzone przez psychologa, pracownika socjalnego i doradcę zawodowego. W kolejnych dniach tj. od 23.09.2014r do 25.09.2014r do programu przystąpi druga grupa szkoleniowa licząca 15 osób.