Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” pn. „ Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 pn. „Pomoc nauczyciela – alternatywa dla bezrobotnych kobiet z Gminy Nysa”

Projekt skierowany jest do 12 kobiet posiadających status osoby bezrobotnej aktywnie poszukującej pracy w wieku do 40 lat.

Okres realizacji od lipca do grudnia 2016r.
Działania w ramach całego projektu obejmują:
* warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach IPD,
* indywidualne konsultacje z radcą prawnym,
* indywidualne konsultacje z psychologiem,
* grupowe spotkania z pracownikami socjalnymi,
* wyjazd studyjny do Byczyny( dot. ekonomii społecznej),
* kurs- pomoc nauczyciela,
* zajęcia relaksacyjne ( fitness) z elementami gimnastyki korekcyjnej,
Zorganizowanie pracy subsydiowanej.( 3 miesiące stażu + miesiąc umowy o pracę w przedszkolach).

A tak nasze uczestniczki realizują poszczególne etapy naszego projektu:

Wyjazd studyjny do Byczyny.

« 1 z 11 »

Zajęcia relaksacyjne.

« 1 z 3 »

Warsztaty z doradca zawodowym.

« 1 z 6 »

Kurs ,, Pomoc nauczyciela’’

« 1 z 3 »

Staże.

« 1 z 5 »