Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
ASYSTENT RODZINY - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

ASYSTENT RODZINY

 

Informacja nr 03/2018 z dnia 22.05.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

informuje

o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisku:

ASYSTENT RODZINY

………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 w ramach projektu pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

  1. Liczba etatów: 1

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki