Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zaproszenie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Zaproszenie

Fundacja Republikańska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konsultacjach publicznych ws. projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych OPP.

W województwie opolskim spotkanie odbędzie się
7 września br., o godz. 14:00
w Villa Academica (Uniwersytet Opolski)
przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Konsultacje pisemne dostępne będą od 3.09. br. na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip- kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych

Zachęcamy do zapoznania się z listem Sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Pana Wojciecha Kaczmarczyka, załączonego do powyższego zaproszenia.