Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Bezpłatna pomoc w formie psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Bezpłatna pomoc w formie psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie oferuje Państwu bezpłatną pomoc w formie psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików.

 

 • Spotkania odbywają się od 10.00-12.00
 • Terminy spotkań: 10.09.2018r.; 16.10.2018r.; 14.11.2018r.; 11.12.2018r.

Cele:

 • zapewnienie wsparcia psychologicznego
 • poszerzanie wiedzy na temat DDA
 • pomoc w spersonalizowaniu informacji o DDA
 • pomoc w zrozumieniu konsekwencji dorastania w rodzinie alkoholowej
 • pomoc w osiągnięciu głębszego zrozumienia, w jaki sposób obecne życiowe problemy wiążą się z doświadczeniem dorastania w rodzinie alkoholowej, bez obwiniania kogokolwiek z przeszłości albo siebie samych
 • samopoznanie
 • zrozumienie choroby alkoholowej oraz skutków uzależnienia
 • podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowieniu
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian oraz korzystania z pomocy
 • efektywniejsze funkcjonowanie w rolach osobistych oraz zawodowych
 • poprawa zdrowia somatycznego i emocjonalnego
 • poprawa jakości życia
 • pozyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy

Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny   jak również w Punkcie Informacyjnym (pokój nr 29) Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1a  48 – 303 Nysa

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
adres email : opsnysa@op.pl

 

Podejmowane działania są realizowane ramach  projektu    pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany  ze środków zewnętrznych.