Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Terapeuta ds. uzależnień

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Terapeuty ds. uzależnień w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni Dla Osób Bezdomnych w Nysie.”.

Termin składania ofert: 25.09.2018 r. 10:00

Zapytanie ofertowe

Notatka wyboru