Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Inkubator Organizacji Społecznych - Strona 2 z 7 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Pomoc żywnościowa – luty 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2017 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

06.02.2018 roku

07.02.2018 roku

08.02.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Pomoc żywnościowa – styczeń 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

09.01.2018 roku

10.01.2018 roku

11.01.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Dzień wolontariusza

W dniu 5 grudnia 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy działających na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Uroczystość, która upłynęła przy miłych rozmowach z wolontariuszami, została urozmaicona pokazem artystycznym wykonanym przez dzieci ze Świetlicy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wolontariat w OPS z roku na rok sukcesywnie rozwija się i zmienia. Obecnie Wolontariuszami w naszym Ośrodku są nie tylko jego klienci, ale również osoby, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z pomocą społeczną, a zgłaszają się do Ośrodka wyłącznie po to, aby zostać wolontariuszem.

Nasi Wolontariusze to bardzo zróżnicowana grupa, są wśród nich uczniowie, studenci, osoby czynne zawodowo, emeryci, a także osoby bezrobotne. I między innymi dzięki temu zróżnicowaniu mogą skutecznie podejmować tak różne stawiane przed nimi zadania.

Wolontariusze od lat wspierają swoimi działaniami placówki funkcjonujące w strukturze OPS – świetlica socjalna, środowiskowe domy samopomocy, intensywnie pracują z dziećmi nad poprawą ich wyników w nauce, pomagają bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, stanowią niezastąpione towarzystwo dla osób starszych i samotnych, pomagają przy realizacji różnego rodzaju projektów socjalnych. W oparciu o nawiązaną przez OPS współpracę, pomagają również nyskim fundacjom i stowarzyszeniom, przy okazji realizowanych przez nie ważnych społecznie inicjatyw

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pomoc i okazaną dobroć.

Do podziękowań załączamy list Rzecznika Praw Dziecka
http://mail.exciting-news.pl/p/oi9zp4mtkj/n6es78pfcx/

Dotacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej nawet do 800 000 PLN wsparcie maksymalnie do 70 %

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają na spotkanie informacyjne podczas którego przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 grudnia 2017 r.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017 r w godz. 12:00 -14:30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 – formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2017 r.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nysie                                                                                                                     

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel.  77/44 82 586; 44 89 963

 

  1. Słowiańska 19/ Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 48-300 Nysa

Godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00, wt.-pt. 08:00-16:00

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

10. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – przeznaczamy 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci z obszarów wiejskich

  • Po raz 10. organizujemy nabór wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek !”. Czekamy na Wasze wnioski do 12 września 2017 r.
  • Napisz projekt, a możesz otrzymać nawet 10 tys. na realizację swojego pomysłu.
  • Kierujemy ofertę do organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury i sportu na terenie całej Polski.

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – przeznaczamy aż 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dowiedz się więcej

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – organizacje włączcie się! [patronat ngo.pl]

25 października w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Organizowany w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Kongres będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Zapraszamy organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa!

Za niezależnym życiem

„Za niezależnym życiem” – to hasło III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja ma być wyjątkowa, gdyż po 5 latach od obowiązywania Konwencji ONZ i latach dyskusji na temat jej wdrażania i ulepszania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, zostaną przedstawione konkretne rozwiązania. Wypracowane przez środowisko pozarządowe priorytety do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia do ustaw wdrażających mają być nawiązaniem do rządowych projektów: Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu „Za Życiem”.

Dowiedz się więcej

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2017

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

20.06.2017 roku

21.06.2017 roku

22.06.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Opolska Niezapominajka – konkurs dla organizacji pozarządowych

Już po raz dziewiąty Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Opolska Niezapominajka” –  dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego minionego roku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2016 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Kandydatów do tytułu „Opolska Niezapominajka 2016” można zgłaszać do 12 czerwca

– zgłaszać mogą

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

 

Szczegóły
http://www.opolskie.pl/nagrody-dla-organizacji-pozarzadowych/