Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
POWER - Skuteczna pomoc społeczna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Bezpłatna pomoc w formie psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie oferuje Państwu bezpłatną pomoc w formie psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików.

 

 • Spotkania odbywają się od 10.00-12.00
 • Terminy spotkań: 10.09.2018r.; 16.10.2018r.; 14.11.2018r.; 11.12.2018r.

Cele:

 • zapewnienie wsparcia psychologicznego
 • poszerzanie wiedzy na temat DDA
 • pomoc w spersonalizowaniu informacji o DDA
 • pomoc w zrozumieniu konsekwencji dorastania w rodzinie alkoholowej
 • pomoc w osiągnięciu głębszego zrozumienia, w jaki sposób obecne życiowe problemy wiążą się z doświadczeniem dorastania w rodzinie alkoholowej, bez obwiniania kogokolwiek z przeszłości albo siebie samych
 • samopoznanie
 • zrozumienie choroby alkoholowej oraz skutków uzależnienia
 • podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowieniu
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian oraz korzystania z pomocy
 • efektywniejsze funkcjonowanie w rolach osobistych oraz zawodowych
 • poprawa zdrowia somatycznego i emocjonalnego
 • poprawa jakości życia
 • pozyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy

Czytaj dalej

Pomoc specjalistów – terapia uzależnień o charakterze spotkań grupowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do skorzystania  z bezpłatnej pomocy specjalistów w zakresie terapii uzależnień o charakterze spotkań grupowych.

Grupa psychoedukacyjna

 • Grupa psychoedukacyjna poświęcona tematyce uzależnienia od komputera, telefonu, Internetu.
 • Spotkania odbywają się w godz. od 10.00-12.00
 • Miejsce : sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie p.31
 • Terminy spotkań: 12.09.2018r.; 18.10.2018r.; 16.11.2018r.; 13.12.2018r.

Cele:

 • Zapewnienie wsparcia psychologicznego
 • Pozyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat uzależnienia oraz jego objawów
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków psychologicznych, społecznych oraz fizjologicznych wynikających z uzależnienia
 • Dokonanie autodiagnozy własnego uzależnienia
 • Ograniczenie szkód związanych z uzależnieniem
 • Budowanie i rozwijanie motywacji do podjęcia leczenia

Czytaj dalej

Pomoc specjalistów – grupa motywacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów w zakresie terapii uzależnień o charakterze spotkań grupowych.

 

Grupa motywacyjna

 • Grupa psychoedukacyjna poświęcona pracy nad budowaniem tożsamości alkoholowej
 • Spotkania odbywają się w godzinach 10.00-12.00
 • Miejsce : sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie p.31
 • Terminy spotkań: 09. 2018 rok ; 17.10.2018; 15.11.2018r.; 12.12.2018r.

Dla kogo?

 • Dla osób uzależnionych od alkoholu, które mają problem z trwałą abstynencją
 • Dla osób, które mają problemy wynikające z nadużywania alkoholu

Cele:

 • Budowanie i rozwijanie motywacji do podjęcia leczenia
 • Analiza obecnego wzorca spożywania alkoholu w zakresie ilości, częstotliwości, czasu oraz miejsca,
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie oraz codzienne funkcjonowanie w rolach społecznych,
 • Ograniczenie szkód związanych z nadmiernym piciem alkoholu,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, bez sięgania po alkohol,
 • Wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian,
 • Podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowemu stylowi życia,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poprawa jakości życia,
 • Efektywniejsze funkcjonowanie w rolach osobistych oraz zawodowych,
 • Poprawa zdrowia somatycznego i emocjonalnego.
 • Pozyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy

Czytaj dalej

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych  nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Doradztwa zawodowego Terapii uzależnień oraz Mediacji.

Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie celu zawodowego
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pomoc w znalezieniu pracy
 • Godzenie życia rodzinnego z pracą
 • Warsztaty motywacyjne
 • Warsztaty ta temat rynku pracy

Terapeuta  ds. uzależnień:

 • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, Internetu, hazard)
 • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
 • Wsparcie psychologiczne

Mediator:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
 • Unormowanie stosunków w rodzinach
 • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
 • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich  i rodzinnych

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny   jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email : opsnysa@op.pl

Zatrudnienie ww. specjalistów finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.