Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Włączenie społeczne w Gminie Nysa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Wakacyjny wyjazd do Parku linowego „Skalisko”

W pogodny, wakacyjny sierpniowy dzień uczestnicy projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” wraz z rodzinami udali się do Parku linowego „Skalisko” w Złotym Stoku.

Jeden z najlepszych parków linowych w Polsce został zlokalizowany w lesie nad Złotym Potokiem, gdzie na każdego czeka moc atrakcji i ekstremalnych doznań, a także możliwość obcowania z wszechobecną naturą.

Uczestnicy wycieczki wraz ze specjalistami zatrudnionymi na potrzeby realizacji projektu podczas „spaceru” między drzewami pokonywali  przygotowane przeszkody, jak np. tyrolki, balansujące pomosty, przejścia siatkowe, skoki tarzana, małpie mosty, różnego rodzaju kładki czy powietrzny surfing. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, spróbować swoich sił i możliwości w forsowaniu się  z poszczególnymi trudnościami. Wszyscy otrzymali sprzęt i przeszli szkolenie w zakresie poruszania się po trasie.

Dobra zabawa, szczypta adrenaliny i wspaniałe widoki, wprawiły wycieczkowiczów w doskonały nastrój i zaostrzyły apetyty. Po obiedzie, rodzice wraz z dziećmi spędzali miło czas na grach sportowych i animacyjnych.

Dowiedz się więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wprowadza usługi Streetworkera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w lipcu br. rozpoczął świadczenie nowej usługi Streetworkera w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa skierowana jest do dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 8 do 18 roku życia, przebywających na terenie Gminy Nysa. Praca z  dziećmi i młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym  opierać się będzie  na działalności grupy Streeworkerów – pedagogów ulicy pracujących z tymi osobami w ich miejscu przebywania/środowisku lokalnym z jednoczesnym wsparciem terapeutyczno-readaptacyjnym, umożliwiającym nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających pełnoprawne funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i reintegrację społeczną.

 

Do zadań Streetworkera- pedagoga ulicy należy m.in.

– docieranie do młodych ludzi z informacją o możliwości skorzystania z systemu pomocy społecznej na terenie Gminy Nysa;

– pokazywanie młodzieży możliwości łatwego dostępu do narzędzi i instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej;

– efektywne i skuteczne wsparcie dla osób z obszaru wykluczenia społecznego;

-motywowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów;

– realizacja programu aktywizacji społecznej i resocjalizacyjnej w Centrum Streetworkingu oraz w Klubie Rodzica;

– współpraca z jednostkami działającymi w obszarze wykluczenia społecznego;

-współpraca ze społecznością lokalną oraz instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami o charakterze charytatywnymi, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Sposób realizacji usługi Streetworkera składa się z kilku etapów:

  1. Analiza obszaru Gminy Nysa, na którym występują niepożądane zjawiska z udziałem dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem.
  2. Współpraca z pracownikiem socjalnym OPS w Nysie odpowiedzialnym za obszar Gminy Nysa, który był patrolowany przez Streetworkera.
  3. Nawiązanie i rozwijanie kontaktu z osobami objętymi usługą Streetworkera.
  4. Prowadzenie działań animacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i readaptacyjnych na terenie przebywania/zamieszkania osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc Streetworkera ma  m.in. zapobiegać utrwaleniu bezradności i biernej postawy oraz uchylania się od obowiązków rodzicielskich  i wychowawczych. Ponadto wsparcie pedagogów ulicy dla dzieci i młodzieży wspomoże ich prawidłowy proces rozwoju społecznego i socjalnego, zmniejszy ryzyko powielania nieprawidłowych schematów rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zasady-realizacji-usługi-Streetworkera

Rodzinna wyprawa do „Antoniówki”

W lipcu uczestnicy projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” spędzili miłe chwile w stadninie koni „Antoniówka” w Mańkowicach.

Stadnina koni „Antoniówka” położona w pięknej okolicy, otoczona lasami, polami i łąkami w połączeniu z jazdą konną, tworzy wspaniałe miejsce, w którym bez wątpienia można wypocząć i spróbować swoich sił w jeździe konnej. Taką możliwość mieli uczestnicy wyjazdu, którzy w ramach rodzinnej integracji udali się na wycieczkę do Mańkowic. Podczas pobytu w stadninie rodzice wraz z dziećmi zapoznali się z czynnościami oporządzania koni, siodłania ich oraz jazdą konną na ujeżdżalni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Nie zabrakło przejażdżek bryczką, wspólnego grillowania i gier animacyjnych. Wszyscy uczestnicy zmęczeni, ale szczęśliwi z mnóstwem pozytywnej energii wrócili pociągiem do Nysy.

Dowiedz się więcej

Integracyjne ognisko dla dzieci i rodziców

13 czerwca br. w parku przy kościele Zgromadzenia Ojców Werbistów w Nysie odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci i ich rodziców, zorganizowane w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”. Oprócz rodziców i ich pociech do wspólnej zabawy zostali również zaproszeni streetworkerzy oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby działań w projekcie. Wspólne grillowanie było doskonałą okazją na spędzenie czasu na łonie natury, bliższe poznanie z uczestnikami projektu oraz zabawę. Śmiechu było co niemiara podczas zabaw ruchowych, przy grach planszowych i pieczeniu kiełbasy.

Ideą przyświecającą realizacji projektu jest integracja rodzin, czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu oraz poprawa relacji rodzinnych, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby takich spotkań było więcej.

Dowiedz się więcej

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Regulamin Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” został zmieniony w:

§1 Przepisy ogólne, pkt. 7

Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, pokój nr 44.

§2 Wykaz pojęć i skrótów, pkt. 7

Biuro projektu – oznacza pokój nr 44 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

§6 Postanowienia końcowe, pkt.2

Regulamin jest dostępny w Biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, pok. 44.

Ponadto został zaktualizowany załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika projektu.

Regulamin
Ankieta_rekrutacyjna
Dane_uczestników
Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie
Oświadczenie_uczestnika_projektu
Oświadczenie_uczestnika_projektu_o_nie_korzystaniu_z_tego_samego_typu_wsparcia_w_innych_projektach
Owiadczenie_o_rezygnacji
Zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku_w_celach_promujących_projekt

Księgowy/Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

w ramach projektu pn.

 „Włączenie społeczne  w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 .

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

 

Termin składania ofert: 19.03.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki