Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Doradztwo dla NGO

Poradnik dla Organizacji Pozarządowych – Internetowe Centrum Wsparcia

Na stronie informacje z zakresu:

  • założenie organizacji pozarządowej,
  • księgowość w organizacji,
  • organizacje pożytku publicznego i 1%,
  • pieniądze w organizacji,
  • pracownicy, współpracownicy, wolontariusze,
  • współpraca z administracją, biznesem, mediami,
  • i inne zagadnienia.

 

www.poradnik.ngo.pl