Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Przydatne strony - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Przydatne strony

SERWISY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
(+48) 077 54 16 510, 0 77 54 16 511
(+48) 077 54 16 512
umwo@umwo.opole.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego
www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
www.kprm.gov.pl

 

FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusze strukturalne UE
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl  

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
www.eog.gov.pl

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
www.ngo.pl

Aktualności dla NGO (w tym o konkursach grantowych, szkoleniach itp.)
www.wiadomosci.ngo.pl

Bazy organizacji pozarządowych w Polsce
www.bazy.ngo.pl

Serwis poświęcony ekonomii społecznej
www.ekonomiaspoleczna.pl

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl
Informacje o praktycznych aspektach wolontariatu, adresy Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi szkoleń, seminariów, konferencji itp.

Obywatelska Agencja Informacyjna
www.oai.pl
Portal informacyjny tworzony przez działaczy społecznych, dziennikarzy; na stronie m.in. „Fundusze dla NGO”.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
www.cal.org.pl
Portal zawiera ofertę szkoleń dla Organizacji pozarządowych.

Ashoka
www.ashoka.pl
Organizacja międzynarodowa, której celem jest wyszukiwanie i zrzeszanie wyjątkowych osobowości, wprowadzających innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych.

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
www.boris.org.pl
Strona zawiera informacje o szkoleniach, konsultacjach i publikacjach m.in. z zakresu: zarządzania organizacją, współpracy z administracją samorządową i rządową itp.

Stowarzyszenie Klon/Jawor
www.klon.org.pl
Portal zawiera analizy dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, bazy danych, itp.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
www.kronenberg.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda
www.fordfound.org (strona w języku angielskim)  

Fundacja im. Konrada Adenauera
www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Boscha
www.bosch-stiftung.de (strona w języku niemieckim)  

Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl

Fundacja Motta
www.mott.org (strona w języku angielskim)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
www.fnp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

Fundacja Orange
www.fundacja.orange.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.epce.org.pl

Fundacja „Polsat”
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl

Fundacja Wspólna Droga
www.unitedway.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
www.pauci.org

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
www.pozytek.gov.pl 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
www.visegradfund.org (strona w języku angielskim)

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”
www.mlodziez.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
www.dpjw.org

Europa dla Obywateli 2007-2013
www.europadlaobywateli.pl