Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Współpraca Inkubatora

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu
http://owes.wszia.opole.pl/

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa
http://www.wtznysa.cba.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Nysie
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie „Carolinum”
http://www.carolinum.edu.pl/

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
http://rolniknysa.pl/

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie
http://www.sds24.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy-301/