Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nyska Karta Dużej Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Nyska Karta Dużej Rodziny

ZNIŻKI OFEROWANE W RAMACH NYSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY HONOROWANE SĄ NA PODSTAWIE RZĄDOWEJ KARTY DUŻEJ RODZINY WYDANEJ W GMINIE NYSA

Posiadaczy rządowej Karty Dużej Rodziny informujemy, że kod terytorialny Gminy Nysa to 16 07 053 i Karty z takim oznaczeniem będą honorowane przez naszych partnerów bez konieczności ponownego składania wniosków.

Karta Dużej Rodziny – wymagane dokumenty i zasady przyznawania kart

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” wprowadzono Uchwałą nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXII/32/494/17 z 30 stycznia 2017 r.

Program ma na celu promowanie modelu rodzin wielodzietnych i jego pozytywnego wizerunku. Założeniem programu jest również umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, a także zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez m.in. zagwarantowanie różnorodnych ulg i zniżek.

Karta uprawnia do:

  • 50 % dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa; przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50 % opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa
  • 50 % dopłaty do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa
  • 50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych organizowanych przez Nyski Dom Kultury
  • 25% zniżki na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury
  • bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.

 

Ponadto, rodziny posiadające kartę, mogą skorzystać z innych ulg i zniżek, które zaoferują przystępujący do Programu przedsiębiorcy i osoby prywatne.

Zapraszamy lokalne firmy do udziału w Programie Nyska Karta Dużej Rodziny poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie deklaracji (do pobrania w załączniku).

 

XXVII 418 16 nyska karta duzej rodziny
uchwała XXXII49417 – zmiana
Deklaracja partnerstwa dla firm