Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Opolska Karta Rodziny i Seniora - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Opolska Karta Rodziny i Seniora

m_okris

Wzór wniosku
Wzór oświadczenia o przedłużenie ważności karty

 

Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego.


Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:

  • rodziny co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych,
  • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
  • rodziny wychowujące dziecko z orzeczona niepełnosprawnością,
  • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,

Korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny:

1. Zniżki w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu:

  • Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
  • Teatr im. J. Kochanowskiego,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki,
  • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  • Muzeum Wsi Opolskiej,
  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

2. Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i Seniora, poniżej link do Partnerów Karty:

www.ssd.opolskie.pl

Wniosek można wysłać również drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole (z dopiskiem ,,Opolska Karta Rodziny i Seniora”).

Kartę można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub Karta może zostać wysłana na adres wskazany we wniosku.