Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Zakres świadczonych usług

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zasady odpłatności

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód netto na osobę w złotychOsoby samotneDochód netto na osobę w złotychOsoby w rodzinie
do100%
634.00 zł
bezpłatniedo100%
634.00 zł
bezpłatnie
100.01%
634.01 zł
125%
792.50 zł
5%
0.55 zł
100.01%
514.01 zł
125%
642.50 zł
10%
1.10 zł
125.01%
792.51 zł
150%
951.00 zł
10%
1.10 zł
125.01%
642.51 zł
150%
771.00 zł
20%
2.20 zł
150.01%
951.01 zł
175%
1 109.50 zł
15%
1.65 zł
150.01%
771.01 zł
175%
899.50 zł
25%
2.75 zł
175.01%
1 109.51 zł
200%
1 268.00 zł
20%
2.20 zł
175.01%
899.51 zł
200%
1 028.00 zł
40%
4.40 zł
200.01%
1 268.01 zł
250%
1 585.50 zł
30%
3.30 zł
200.01%
1 028.01 zł
250%
1 285.00 zł
50%
5.50 zł
250.01%
1 585.51 zł
300%
1 902.00 zł
50%
5.50 zł
250.01%
1 285.01 zł
300%
1 542.00 zł
70%
7.70 zł
300.01%
1 902.01 zł
350%
2 219.00 zł
70%
7.70 zł
300.01%
1 542.01 zł
350%
1 799.00 zł
90%
9.90 zł
powyżej350%
2 219.00 zł
100%
11.00 zł
powyżej350%
1 799.00 zł
100%
11.00 zł

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

  1.  Bardzo trudną sytuację materialną,
  2.  Bardzo trudną sytuację rodzinną lub zdrowotną,
  3.  Zdarzenie losowe.