Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Masz wybór - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Masz wybór

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie   w bieżącym roku kontynuuje działania   dla osób uzależnionych od alkoholu pn. : „Masz wybór 4”. Celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu, będących w trakcie lub po terapii odwykowej. Nadrzędnym celem projektu było wsparcie procesu reintegracji zawodowej oraz społecznej poprzez rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, zaktywizowanie do poszukiwania pracy, podniesienie samooceny i motywacji do normalnego życia. Po zakończeniu działań oraz podsumowaniu osiągniętych rezultatów ustalono ,że udało się zminimalizować skutki uzależnienia.  Według opinii terapeutów oraz psychologów , aby projekt  mógł przynieść  trwalsze efekty wskazane jest, aby uczestnicy kontynuowali pracę nad sobą  i swoim uzależnieniem od alkoholu.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje działania  projektu w ramach którego osoby biorące udział ,będą utrwalać i wzmacniać zdobyte umiejętności poprzez udział w warsztatach z terapeutą. Osoby biorące udział w projekcie są zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych jako dodatkowa forma aktywizacji .

W ramach projektu uczestnicy wraz z młodzieżą oraz psychologiem  skorzystają z 1 dniowego wyjazdu integracyjnego do Kotliny Kłodzkiej, podczas którego będą mieli możliwość spędzenia wolnego czasu z całymi rodzinami przy wsparciu terapeuty do spraw uzależnień. Po zakończeniu projektu nastąpi ewaluacja i podsumowanie osiągniętych rezultatów. Wskaźnikiem branym pod uwagę przy ewaluacji będzie liczba osób, które ukończyły swój udział w projekcie, efekty zminimalizowania  skutków uzależnienia oraz nabycie umiejętności asertywnych, postaw poznawania techniki odmawiania , poznanie zdrowego stylu życia.

« 2 z 4 »