Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa

« 1 z 29 »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje III etap projektu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014 pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa”. Projekt jest realizowany w okresie od 17 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Projekt skierowany jest do grupy 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, kobiety i mężczyźni z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i zaburzeniami intelektualnymi w tym osoby upośledzone umysłowo wraz z członkami rodzin, którzy są mieszkańcami gminy Nysa.

Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych z zakresu rzemiosła ludowego, na których rozwijają i doskonalą swoje umiejętności oraz integrują się ze wszystkimi uczestnikami projektu. Prowadzony jest również cykl zajęć z psychologiem z zagadnień redukcji stresu oraz relaksacji. Zajęcia z psychologiem i terapeutami zajęciowymi mają na celu podniesienie samooceny uczestników projektu w kwestii relacji międzyludzkich oraz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej gdzie świadczyli wolontariat na rzecz schroniska oraz bezdomnych zwierząt.


„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do realizacji III etapu projektu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014 pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa”.

Uczestnicy projektu z dużym zainteresowaniem uczęszczają na zajęcia z podstaw obsługi komputera mających na celu otwarcie się na nowe wyzwania związane z nowinkami technicznymi, które w dzisiejszym świecie ułatwiają komunikację z lokalnym środowiskiem.

Uczestnicy projektu razem z rodzinami w ramach wspólnej integracji i organizacji czasu wolnego uczestniczą w zajęciach na krytej pływalni.


„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora na uroczystości w Parku Miejskim w Nysie w dniu 05-09-2014 roku uczestnicy projektu pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014 wystąpili w roli aktorów prezentując pantomimę pt. „O rybaku i złotej rybce” w wersji nowoczesnej.

Udział w uroczystości uczestników projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” miał na celu integrację ze środowiskiem lokalnym oraz przypomnienie, że obecność osób biorących udział w projekcie ma na celu uświadomienie, że są potrzebni i mogą pomagać innym osobom wymagającym opieki i wsparcia.


„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014 pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu Gminy Nysa”.

Projekt skierowany jest do grupy 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, kobiety i mężczyźni z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i zaburzeniami intelektualnymi w tym osoby upośledzone umysłowo wraz z członkami rodzin, którzy są mieszkańcami gminy Nysa.

W ramach projektu odbyły się zajęcia z dramatoterapii mające na celu wspieranie kreatywności uczestników projektu poprzez przygotowanie i zaprezentowanie autorskiego występu na rzecz osób starszych. Uczestnicy projektu razem z terapeutami opracowali
i wykonali scenografię dobrali stroje oraz dokonali podziału ról i doskonalili umiejętności gry aktorskiej z użyciem scenografii i rekwizytów.

Uczestnicy projektu razem z rodzinami w ramach wspólnej integracji w dniach 29-31 sierpnia 2014 r. uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym w Pokrzywnej. W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia z terapeutami i psychologiem podczas których uczestnicy projektu ich rodziny
i opiekunowie ćwiczyli umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nawiązywali pozytywne relacje z kolegami z grupy oraz swoimi rodzinami. W ramach organizacji czasu wolnego i usprawnienia fizycznego uczestnicy wyjazdu brali udział w grach i zabawach integracyjnych oraz zajęciach marszowych nordic walking.
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość pomocy w organizacji imprezy z udziałem osób starszych oraz przedstawią własny spektakl – przedstawienie z przesłaniem /dramatoterapia/. Ich obecność będzie miała na celu uświadomienie, że są potrzebni i mogą pomagać innym osobom wymagającym opieki i wsparcia.