Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Streetworkerzy - w stronę nastolatków - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Streetworkerzy – w stronę nastolatków

„Streetworkerzy – w stronę nastolatków – II edycja”

projekt finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa, realizowany przez Ośrodek Pomocy społecznej w Nysie

« 1 z 6 »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, od maja 2015 r. ponownie realizuje projekt, pod nazwą „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”, który jest kontynuacją projektu z 2014 r. Niniejszy projekt, nadal skierowany jest do młodzieży, zagrożonej zarówno uzależnieniem, jak i wykluczeniem społecznym.

Założeniem projektu „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”, jest praca profilaktyczno – wychowawcza, mająca na celu dostarczanie młodzieży, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez wykorzystanie typowej dla wieku aktywności, tak aby poprzez bezpośredni i niesformalizowany kontakt z pedagogami ulicy, kształtować inny styl życia niż oferują im ich środowiska. Projekt zakłada także poszerzenie i zbudowanie, w umysłach młodych ludzi, nowych schematów zachowań.

W ramach realizacji projektu, proponujemy młodzieży treningi piłki siatkowej (które odbywają się w każdy wtorek, w Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Nysie), a także treningi breakdancea (odbywające się w każdą środę w Sali Nyskiego Domu Kultury).

Uczestnicy projektu, mogą ponadto, korzystać z wyjść i wyjazdów integracyjnych. Już w maju br. Zaproponujemy im wspólne wyjście do pizzerii i na kręgle.

Młodzi ludzie będą mieli, także możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem. Zaproponujemy im również, warsztaty z terapeutą ds. uzależnień.

Niniejszy projekt zakłada ponadto, podjęcie przez uczestników, działalności na rzecz środowiska lokalnego. Zaangażowanie w taką działalność, będzie wpływać na kształtowanie ich zachowań. Zobaczą, że poprzez pracę i nieodpłatną działalność na rzecz innych, można ciekawie spędzić czas, a do tego robić coś, co przynosi radość innym.

Na zakończenie realizacji projektu, planujemy zorganizować III turniej tańca nowoczesnego, na którym wystąpią, między innymi grupami, także nasi uczestnicy. „Tradycję” zakańczania projektu turniejem, kontynuujemy od 2013 r., kiedy to po raz pierwszy, uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne przed mieszkańcami Nysy.