Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Świetlica socjalna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Świetlica socjalna

Świetlica Socjalna

z programem zajęć socjoterapeutycznych

działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

Adres: 48-303 Nysa, ul. KEN 1A, Tel. (48)4333556,wew. 307, bezpośredni numer tel.:(48) 774472407

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodziezy w  wieku od    6 do 16 lat bezpłatnie, ze szczególnym uwzględnieniem: zaniedbanych wychowawczo, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, mających problemy z nauką, sprawiajających problemy wychowawcze.

Świetlica pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, profilaktyczną i  kompenscyjną.

W Świetlicy Socjalnej staramy się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i wsparcia dla podopiecznych, a także uczyć wzajemnej akceptacji. Pragniemy kształtować w wychowankach postawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia bez środków uzależniających. W szerokiej ofercie zajęć pragniemy uwzględnić zainteresowania, umiejętności oraz możliwości wychowanków, a poprzez zajęcia socjoterapeutyczne wskazywać na formę prawidłowego nawiązywania kontaktów z  rówieśnikami i osobami dorosłymi. Szczególną uwagę Świetlica zwraca na realizację obowiązku szkolnego, a także rozwój upodobań i zainteresowań podopiecznych.

Formy wsparcia społecznego powinny być częściej promowane, a społeczeństwo uświadamiane co do potrzeby ich wykorzystania, byśmy nie dopuścili do sytuacji, w której „słysząc wołanie o pomoc, pomagamy … wołać”

Radomir Bobke