Aktualności

wsp seniora

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

Tel. 77-447-23-70

 77-447-23-91

 77-447-24-08

wsp seniora

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

Tel. 77-447-23-70

77-447-23-91

77-447-24-08

Tags:

wsp seniora

W związku z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”). Koszt realizacji Modułu II 50.000,00 zł w tym: dotacja celowa 40.000,00 zł oraz wkład własny 10.000,00 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy Nysa zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) pokój 39 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacje

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, a zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w roku 2022r.

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

  • Nysa,

Tel. 77-447-23-70

77-447-23-91

77-447-24-08

Załączniki:

wsp seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy Nysa zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa” (60 szt.).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) pokój 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

  • 77 447 23 70
  • 77 447 23 91
  • 77 447 24 08

Załączniki:

Tags:

wsp seniora

Osoby w wieku 65 i więcej zamieszkujące teren Gminy Nysa, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem telefonu 77-4472370, 77-4472391, 77-4472408 lub przez ogólnopolską infolinię   22-505-11-11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, informuje o tym seniora.

Dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pod nr telefonu 77 447 23 70, 77 447 23 91, 77447 24 08 lub pod bezpłatny numer telefonu 22-505-11-11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które są utrudnione ze względu na stan zdrowia osoby potrzebującej.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie