Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, dnia 29 styczna 2020r. zorganizował spotkanie podsumowujące działania Klubu Rodzica w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 w Nysie. Spotkanie zorganizowane było dla uczestników projektu oraz dla specjalistów działających w Klubie Rodzica. W trakcie spotkania przewidziany był ciepły posiłek oraz napoje gorące i zimne.

Klub Rodzica będzie kontynuował swoją działalność w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja”. Rekrutacja o w/w projektu rozpoczęła się 13.01.2020r. Więcej informacji na stronie http://ops-nysa.pl/aktualnosci/98-wlaczenie-spoleczne-w-gminie-nysa-centrum-streetworkingu-i-klub-rodzica-2/  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, dnia 6 grudnia 2019r. zorganizował imprezę mikołajkową w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 w Nysie dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach imprezy mikołajkowej przygotował wiele atrakcji m.in. malowanie twarzy, salę kinową, gdzie zostały wyświetlane bajki jak również przygotowano zabawę muzyczną z konkursami. Dla uczestników imprezy został przygotowany bufet, gdzie były serwowane napoje gorące i zimne, różne słodycze, owoce czy chrupki. Główną atrakcją wieczoru było spotkanie z Mikołajem, który wręczył każdemu dziecku mały upominek. W organizację całej imprezy mikołajowej byli zaangażowani specjaliści zatrudnieni w ramach w/w projektu. Cała impreza mikołajkowa organizowana była ze Świetlicą socjalną z programem zajęć socjoterapeutycznych oraz Klubem Senior+ II działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Impreza miała na celu integrację międzypokoleniową.

W dniu 21.11. w siedzibie OPS w Nysie w ramach projektu ,,Włączenie społeczne w Gminie Nysa-Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica,, odbyło się spotkanie integracyjne pt „Świat Bajek”. Dzieci wspólnie z rodzicami obejrzały, bajki które łączą pokolenia między innymi „Bolek i Lolek” „Koziołek Matołek” „Reksio” czy „Wyprawa Baltazara Gąbki”. Ciekawym doświadczeniem był fakt, że dla niektórych dzieci były to bajki nieznane. Rodzice i dzieci stwierdzili, że w domu z chęcią wspólnie w gronie rodzinnym obejrzą następne odcinki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, dnia 06.11.2019r. zorganizował wyjście integracyjne do kręgielni. W wyjściu integracyjnym brali udział uczestnicy – dzieci oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. W trakcie pobytu w kręgielni dzieciom zapewniono poczęstunek.

W dniu 11.10.2019r. w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Kornela Ujejskiego 25 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica. Doposażenie Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica zrealizowane zostało w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dyżurach specjalistów w w/w siedzibach będziemy informować na bieżąco.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie