Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu pn. „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu i na PumpTracku w Nysie”  finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022.

Dofinansowanie 100% - 40 000,00 zł

Termin realizacji projektu: lipiec 2022 – grudzień 2022

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu są dzieci/ młodzieży z rodzin, w których występują problemy uzależnień bądź zagrożonych ich wystąpieniem.

 

Działania w ramach realizacji projektu:

  • Wsparcie Pedagogów podwórkowych
  • Warsztaty terapeutyczno – profilaktyczne
  • Warsztaty teatralne z elementami społecznymi
  • Zajęcia na PumpTracku – z pedagogiem
  • Wyjścia/ wyjazdy integracyjne
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie