Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1 A funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie od 2005r. Pracą KIS kieruje liderem klubu KIS nadzorowany przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest wspieranie osób długotrwale bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tereny gminy Nysa, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej poprzez edukację personalną , zawodową i społeczną w celu samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym. Celem głównym KIS to przede wszystkim reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie.

Główne działania Klubu to:

 • ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,
 • minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • kształtowanie i zwiększenie aktywności społecznej.
 • W ramach realizacji reintegracji zawodowej i społecznej mogą być tworzone grupy samopomocowe, zwane grupami wsparcia, dla uczestników pochodzących z różnych grup społecznych, którzy wymagają wsparcia i specyficznego podejścia terapeutycznego.

Grupy wsparcia realizują następujące zadania:

 • nabywanie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie,
 • kształtowanie prozdrowotnych postaw,
 • poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
 • wzmocnienie wiary we własne siły,
 • usprawnienie relacji interpersonalnych,
 • samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów.

W ramach zajęć KIS organizowane są zajęcia ze specjalistami m.in. :

 • warsztaty z doradca zawodowy
 • warsztaty z psychologiem
 • warsztaty z terapeutą ds. uzależnień
 • zajęcia komputerowe z informatykiem\

Dane kontaktowe:

Lider KIS: Kamila Kamińska

Tel: 77 447 23 94

e-mail: k.kaminska@ops-nysa.pl

 

 

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.