Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ops-nysa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ops-nysa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.09.2018.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A, 48-303 Nysa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. KEN 1A oraz od ul. Prusa Do obu wejść prowadzą schody. Dla petentów przeznaczone jest wejście od ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A. z bezpośrednim dostępem do windy. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku nie występują przeszkody architektoniczne. Na parterze OPS Nysa znajduje się stanowisko ds. pierwszego kontaktu. Budynek wyposażony jest w poręcze po obu stronach klatki schodowej przy dwóch wejściach do budynku. Pierwszy i ostatni stopień oznaczony jest w sposób kontrastowy względem schodów.  Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych obok punktu pierwszego kontaktu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty petenta. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika Ośrodka.

Klub Seniora przy ul. Moniuszki 5  w Nysie:

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Moniuszki 5. Do wejścia prowadzą schody na których można zamontować rampę wjazdową. Szerokość korytarza pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku nie występują przeszkody architektoniczne. Budynek wyposażony jest w poręcz po jednej stronie przy wejściu do budynku. Pierwszy stopień oznaczony jest w sposób kontrastowy względem schodów.  W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsca  parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Klubie Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Klubu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi petenta w dogodny dla niego sposób. Przy wejściu do budynku znajduje się brama z domofonem.

 

Deklaracja aktualna na dzień: 31.03.2024

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.