Aktualności

W dniu 24.06.2019 r. w Parku przyklasztornym zakonu księży Werbistów przy
ul. Rodziewiczówny w Nysie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który był podsumowaniem Projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od godzin przedpołudniowych dzieci i młodzież wraz z opiekunami mogli wziąć udział
w licznych zabawach i konkursach z nagrodami, by po chwili złapać oddech zajadając kiełbaski
z ogniska z ogóreczkiem, popcorn i watę cukrową. Mniejsi podopieczni malowali twarze w znane
im postacie z bajek w międzyczasie szalejąc na dmuchanym zamku.

13 czerwca 2019 r. dzieci wraz z rodzicami i pedagogiem rodziny zatrudnionym w ramach projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uczestniczyli w wyjściu integracyjnym, które odbyło się do Kreatorni. W trakcie wizyty zostały przeprowadzone warsztaty kreatywne rozwijające indywidualne umiejętności uczestników oraz gwarantujące dobrą zabawę poprzez naukę, eksperymenty i doświadczenie.

Uczestnicy podczas pobytu w Kreatorni mieli okazję do samodzielnego tworzenia m.in. mydła zapachowego, eksperymentowania z materiałami jak również mogli przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia chemiczne. Podczas wspólnego wyjścia dzieci oraz rodzice nabyli wiedzę w temacie kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Tags:

W dniu 27.05.2019r. w ramach projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została zorganizowana wizyta studyjna asystenta rodziny do Częstochowy. Celem wizyty było poszerzenie doświadczenia w zakresie poprawy sytuacji życiowych rodzin objętych wsparciem asystenta.
W czasie wizyty zostały poruszono kwestie dotyczące działań asystenta we wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, wdrażaniu prawidłowych podstaw życiowych, rodzicielskich. Podjęto rozmowy na temat form oraz metod prowadzenia warsztatów dla rodzin jak również omówiono kwestie związane z organizacją czasu pracy asystenta rodziny. Doświadczenie oraz cenne wskazówki zdobyte przez asystenta rodziny w czasie wizyty studyjnej na pewno zostaną wykorzystane w  codziennej pracy oraz w dużym stopniu wpłyną na efektywność  współpracy z rodzinami objętymi wsparciem. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie