Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie jest partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

 

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę;

 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

 • lub jesteś rodziną zastępczą lub prowadzisz rodzinny dom dziecka;

 • lub ukończyłaś/eś 60 lat;

 • lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym

to zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.


Do składania wniosków zapraszamy również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wypełniłeś wniosek i co dalej?

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 3 w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek, Kancelaria Ogólna (szklane drzwi “pod filarami”);

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 – wtedy kartę otrzymasz „od ręki”;

 • złożyć osobiście w Twoim urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (Ośrodek Pomocy Społęcznej w Nysie - dla Gminy Nysa).

 • przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ale uwaga: wtedy musisz osobiście odebrać kartę w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 202, aby uzupełnić podpis na wniosku;

 • wniosek możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem “Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca.

Od momentu wydania Karty stajesz się Posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ważna jest do końca 2020 roku – w przypadku rodzin (po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności karty) i bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 60 lat.

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

 • przy ul. Hallera 9 w Opolu, II piętro, pokój 202

 • przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek, Kancelaria Ogólna (szklane drzwi “pod filarami”)

 • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

 

WZÓR WNIOSKU, REGULAMIN I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.dlarodziny.opolskie.pl (zakładka "Opolska Karta Rodziny i Seniora")

 

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie