Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza na bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje ze specjalistami w grudniu 2023 r. odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

05.12.2023 s. 2

12.12.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

07.12.2023 s. 2

12.12.2023 s. 2

12:00-16:00

12:00-17:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza na bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje ze specjalistami w listopadzie 2023 r. odbędą się według poniższego harmonogramu:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

07.11.2023 s. 2

14.11.2023 s. 2

21.11.2023 s. 1

28.11.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

9:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

09.11.2023 s. 2

16.11.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że w październiku 2023 r. odbędą się  konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy
dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Konsultacje odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

03.10.2023 s. 2

10.10.2023 s. 2

24.10.2023 s. 2

31.10.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.10.2023 s. 2

12.10.2023 s. 2

19.10.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii    dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie. Więcej informacji poniżej:

bezp 07 20

W sierpniu 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przeprowadzi bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dyżury psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

sierpień 2023r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

01.08.2023 s. 2

08.08.2023 s. 1

22.08.2023 s. 2

29.08.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.08.2023 s. 2

10.08.2023 s. 2

17.08.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu:  77/447 23 70

Tags:

punkt logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” przeprowadził Kampanie lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. W trakcie kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zlecił przygotowanie spotu przeciwdziałającego przemocy w rodzinie – uświadamiającego osobom/rodzinom  dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.     

Link: spot przeciwdziałający przemocy w rodzinie – uświadamiający osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.

Produkcja:

Reżyseria – Sebastian Juszczyk

Scenariusz – Sebastian Juszczyk, Agnieszka Juszczyk

Zdjęcia – Paweł Maluśki

Muzyka -  Łukasz Palkiewicz

Wystąpili – Anna Kieca, Pola Kieca, Tosia Kieca

Produkcja – Juzz Media

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie