Aktualności

Program „Opieka 75+” na rok 2024

mpips 2024

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Opieka 75+ edycja 2024.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Aktualnie ze wsparcia korzysta 110 osób.

Całkowita wartość Programu:

212 643,34 zł

Dofinansowanie:

127 586,00 zł

Wkład własny:

85 057,34 zł

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie