Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dodatek energetyczny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Dodatek energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

•          posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

•          złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy

•          zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2018 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  2018 do dnia 30 kwietnia 2019 wynosi:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,35 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO SKŁADA SIĘ w OPS w pokoju nr 10 ( parter)