Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi specjalistyczne są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologiczne lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Jak zwrócić się o udzielenie pomoc w formie specjalistycznych usług?

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).

W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra na odpowiednim druku. Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Zakres świadczonych usług

Pomoc w ramach usług specjalistycznych bywa bardzo różnorodna i jest dostosowana do potrzeb osoby korzystającej. Może obejmować m.in.:

– pomoc w kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego i ogólnego,

– pomoc higieniczną,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych ze stanem zdrowia,

– pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,

– wsparcie psychologa oraz lekarza psychiatry,

– poradnictwo,

– poprawę – na ile to możliwe, jakości życia osób chorujących

Warunki odpłatności

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Odpłatność w % jest ustalona poprzez wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 z 2005r.)

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podstawa:634,00 zł  Cena usługi za godzinę:31,00 zł
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinieWskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę
dla osoby samotnie gospodarującejdla osoby w rodzinie
do100.00%0.00%0,00 zł0.00%0,00 zł
do634,00 zł
powyżej100.00%do132.50%1.50%0,47 zł3.50%1,09 zł
powyżej634,00 złdo840,05 zł
powyżej132.50%do165.00%3.00%0,93 zł7.00%2,17 zł
powyżej840,05 złdo1 046,10 zł
powyżej165.00%do187.50%5.00%1,55 zł11.00%3,41 zł
powyżej1 046,10 złdo1 188,75 zł
powyżej187.50%do220.00%7.00%2,17 zł15.00%4,65 zł
powyżej1 188,75 złdo1 394,80 zł
powyżej220.00%do237.50%11.00%3,41 zł20.00%6,20 zł
powyżej1 394,80 złdo1 505,75 zł
powyżej237.50%do255.00%15.00%4,65 zł25.00%7,75 zł
powyżej1 505,75 złdo1 616,70 zł
powyżej255.00%do265.00%22.50%6,98 zł32.50%10,08 zł
powyżej1 616,70 złdo1 680,10 zł
powyżej265.00%do275.00%30.00%9,30 zł40.00%12,40 zł
powyżej1 680,10 złdo1 743,50 zł
powyżej275.00%do282.50%45.00%13,95 zł55.00%17,05 zł
powyżej1 743,50 złdo1 791,05 zł
powyżej282.50%do290.00%60.00%18,60 zł70.00%21,70 zł
powyżej1 791,05 złdo1 838,60 zł
powyżej290.00%do310.00%75.00%23,25 zł85.00%26,35 zł
powyżej1 838,60 złdo1 965,40 zł
powyżej310.00%do330.00%90.00%27,90 zł100.00%31,00 zł
powyżej1 965,40 złdo2 092,20 zł
powyżej330.00%100.00%31,00 zł100.00%31,00 zł
powyżej2 092,20 zł

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Minister Polityki Społecznej określa w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki zwolnienia z ponoszenia odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1. konieczność korzystania, co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3.konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną przewlekle chorą.