Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Łowimy talenty - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Łowimy talenty

Wycieczka integracyjna

Dnia 30.06.2012r. odbyła się wycieczka integracyjna do Skorochowa dla uczestników projektu, zarówno dzieci jak i rodziców. W programie był rejs po Jeziorze Nyskim, statkiem Gracja, a następnie obiad i deser. Pogoda dopisała, chociaż gdyby było o kilka stopni mniej też nie zmartwiłoby to uczestników. A tak się bawiliśmy:

Dzieci coraz lepiej radzą sobie z pływaniem, do brodzika wchodzą już tylko w celach zabawowych. Prawdziwe lekcje odbywają się na „głębokiej wodzie”. Gratulujemy postępów.

« 1 z 4 »

Projekt „Łowimy talenty”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie od 7 maja 2012 r. p wdrożył kolejny projekt dla rodzin z problemami wychowawczymi. Działania tego projektu mają skupić się przede wszystkim na pracy z dziećmi, poprzez zorganizowanie zajęć sportowych i artystycznych a dodatkowo z rodzicami w ramach warsztatów z psychologiem i pedagogiem.

Pracownicy socjalni wytypowali 10 rodzin z 16 dziećmi w wieku od 8 do 12 lat, które już wykazują zachowania niepokojące, a jednocześnie takie, które są zainteresowane zajęciami pozalekcyjnymi, chętne do współpracy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwijanie zainteresowań dzieci w tak młodym wieku wpłynie pozytywnie na ich późniejsze postawy. Ponadto rodzice są chętni do pracy i dostrzegają potrzebę oddziaływania na dzieci w celu stymulacji ich rozwoju, chętnie wymienią się spostrzeżeniami i przyjmą wskazówki do dalszej pracy.

Cel główny projektu:

Kształtowanie postaw i świadomości dzieci oraz rodziców na temat znaczenia rozwoju zainteresowań i sprawności fizycznej ,w procesie wychowania .

Cele szczegółowe:

  • wyrabianie nawyku potrzeby aktywności ruchowej
  • wdrażanie do dobrego współdziałania w grupie ( rywalizacja w duchu fair-play)
  • wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych
  • wdrażanie do samodyscypliny , samokontroli i samooceny podczas aktywności ruchowej
  • rozwijanie zainteresowań dzieci
  • edukacja rodziców w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci

Założeniem projektu jest wyrobienie w dzieciach nawyku podejmowania działań odpowiadających zainteresowaniom, rozwijanie ich zdolności, zwiększenie samooceny, co w przyszłości pozwoli im dokonywać dobrych wyborów i nie powielać błędnych wzorców rodziców. Stąd tytuł projektu „Łowimy talenty”. Cele projektu będą realizowane poprzez włączenie dzieci do zajęć  w obiektach ogólnie dostępnych w gminie , takich jak: Orlik, pływalnia miejska, kort tenisowy, ognisko plastyczne, jezioro nyskie. Rodzice natomiast będą uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wskaźnikiem realizacji projektu będzie liczba dzieci uczestniczących w poszczególnych zajęciach. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu dzieci będą nadal rozwijały swoje zainteresowania.