Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pozytywna siła - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Pozytywna siła

Projekt „Pozytywna siła” rozpoczął się   rekrutacją grupy dzieci z rodzin z problemem przemocy – pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przeprowadzili rekonesans            w środowisku i wskazali dzieci, które pochodzą z zagrożonego środowiska.  Został określony skład zespołów interdyscyplinarnych, które mają za zadanie pracować na rzecz rodzin uczestniczących w projekcie. W skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, psycholodzy, kuratorzy sądowi, dzielnicowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni, terapeuci uzależnień (w sumie 30 osób). Następnie odbyło się spotkanie z dziećmi i ich rodzicami w celu omówienia szczegółów udziału w projekcie „Pozytywna siła”. Dzieci rozpoczęły pracę od wyjazdu integracyjnego na paintball. W kolejnych miesiącach w ramach wyjazdów rekreacyjnych przewidziane były zajęcia z jazdy konnej, wycieczka rowerowa oraz zdobycie Kopy Biskupiej. Kolejnym etapem projektu „Pozytywna siła” były zajęcia warsztatowe. Jako pierwsze odbyły się zajęcia z choreoterapii i warsztaty psychologiczne z zakresu budowy zespołu .Odbyły się  warsztaty psychologiczne dotyczące autoprezentacji i poczucia własnej wartości. Przeprowadzono pierwsze zajęcia teatralne, mające na celu przełamanie własnej nieśmiałości, zdobycie większej świadomości własnego ciała oraz nabycie umiejętności autoprezentacji.    

Drugi etap projektu „Pozytywna siła” obejmuje obóz terapeutyczny. Grupa wyjechała na 6 dni do Zakopanego z czego 2 dni spędziła w Krakowie. W trakcie obozu terapeutycznego dzieci  pracowały nad współpracą i funkcjonowaniem w grupie, kształtowaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzeniem sobie z przemocą. Praca specjalistów była zorientowana również na poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, poprzez nawiązanie, satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (zmianę sposobu zachowań), zmniejszenie napięć i niepokojów (odreagowanie emocjonalne) oraz wyrabianie umiejętności dokonywania świadomych wyborów oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Zespoły interdyscyplinarne były zwoływane dla poszczególnych rodzin raz w miesiącu. W sytuacji nagłej potrzeby członkowie zespołu dla poprawy funkcjonowania rodziny spotkają się w trybie nagłym.