Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dzienny Dom Pobytu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu w Nysie jest profesjonalną placówką wsparcia dziennego pobytu dla osób starszych. Jest jednostką samorządową gminy Nysa.

Adres placówki: 48- 300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 28, telefon 77 4334977.

Zakres świadczonych usług

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym, emerytom i rencistom w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez:

  • umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu;
  • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych;
  • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu;
  • możliwość wykupienia obiadu.

Dzienny Dom Pobytu dla Pensjonariuszy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.

W celu skorzystania z usług dziennego domu pobytu należy zgłosić się do placówki i wypełnić kwestionariusz osobowy. Pobyt w w/w domu jest nieodpłatny.