Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu Gminy Nysa

[table “” not found /]