Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pomoc specjalistów - grupa motywacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Pomoc specjalistów – grupa motywacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów w zakresie terapii uzależnień o charakterze spotkań grupowych.

 

Grupa motywacyjna

 • Grupa psychoedukacyjna poświęcona pracy nad budowaniem tożsamości alkoholowej
 • Spotkania odbywają się w godzinach 10.00-12.00
 • Miejsce : sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie p.31
 • Terminy spotkań: 09. 2018 rok ; 17.10.2018; 15.11.2018r.; 12.12.2018r.

Dla kogo?

 • Dla osób uzależnionych od alkoholu, które mają problem z trwałą abstynencją
 • Dla osób, które mają problemy wynikające z nadużywania alkoholu

Cele:

 • Budowanie i rozwijanie motywacji do podjęcia leczenia
 • Analiza obecnego wzorca spożywania alkoholu w zakresie ilości, częstotliwości, czasu oraz miejsca,
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie oraz codzienne funkcjonowanie w rolach społecznych,
 • Ograniczenie szkód związanych z nadmiernym piciem alkoholu,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, bez sięgania po alkohol,
 • Wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian,
 • Podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowemu stylowi życia,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poprawa jakości życia,
 • Efektywniejsze funkcjonowanie w rolach osobistych oraz zawodowych,
 • Poprawa zdrowia somatycznego i emocjonalnego.
 • Pozyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy

Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny   jak również w jak również w Punkcie Informacyjnym (pokój nr 29)  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email : opsnysa@op.pl

Podejmowane działania są realizowane ramach  projektu    pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany  ze środków zewnętrznych.