Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Zakończenie IV Edycji KIS

Dnia 10. 12.2013r. zakończyła się IV Edycji KIS realizowana w ramach projektu pn.Aktywizacja społeczno –zawodowa klientów OPS w Nysie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy Edycji KIS :

I Edycja – 29.05.2013r. – 26.06.2013r.

II Edycja – 15.07.2013r.-02.08.2013r.

III Edycja – 04.09.2013r.-25.09.2013r.

IV Edycja – 17.10.2013r.-10.12.2013r.

W działaniach KIS wzięło udział 48 osób w tym 34 kobiety i 14 mężczyzn.

Uczestnicy brali czynny udział w zajęciach ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem oraz specjalistą ds. zakładania spółdzielni socjalnych. Odbyły się również spotkania indywidualne z Radcą Prawnym podczas których uczestnicy mogli skorzystać z porad prawnych.